Lumina Park
Trwa komunikacja

Od 26.02 do 28.02 cały przychód ze sprzedaży biletów do Lumina Parku w Lublinie zostanie przekazany na pomoc studentom UMCS pochodzącym z Ukrainy oraz ich rodzinom